Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/09/2019 in all areas

  1. 1 point
  2. 0 points
    Czy jesteś pewnie, że w tej akurat używanej Cagivie jest dokładnie tak samo, jak w Aprilii, którą jeździłeś? Inny sprzęt z inną historią, ale panikować nie ma oczywiście sensu. Do sprawdzenia to, co koledzy napisali. W razie "W" remont i tyle.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...