Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/25/22 in all areas

  1. nie do końca. obecnie ustawa nie określa, że chodzi o pojazd wprowadzony do ruchu. więc teoretycznie na dziś każdy pojazd powienien posiadać badanie techniczne. każdy oprócz określonych w ustawie wyjątków (np. przyczepa lekka, pojazd zabytkowy nieużywany komercyjnie) ale ciężko kogoś ukarać za brak jezeli nie porusza sie pojazdem. tzn jeszcze na to nie wpadli jak to egzekwować. projekt nie zmienia nic w zakresie obowiązkowości przeprowadzania badania technicznego. wprowadza dodatkową opłatę (czyli defacto karę) za nieterminowe przedstawienie pojazdu do badania technicznego.
    1 point
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...