Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/20/2021 in all areas

  1. 1 point
    No bez jaj, że w upalny dzień zakładasz kask na głowę i bez jazdy (czyli cyrkulacji powietrza) wymagasz żeby nie parował... Po coś chyba w kasku są otwory wentylacyjne? Tylko że one spełniają swoją rolę gdy się jedzie i jest pęd powietrza.
  2. 1 point
    Kurde, KS, masz pecha ostatnio. Szybkiego powrotu do zdrowia życzę!
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...